January 19, 2018

Please reload

Recent Posts

【第二屆免費學游水】— 獲選名單公佈

October 25, 2018

1/5
Please reload

Featured Posts

多謝4歲小米嘅媽咪分享我地嘅上堂情況😊

April 23, 2018

 

多謝小米媽媽在"Siyi bebee - 小米琪日誌"分享佢寶貝女在我地浪浪泳會嘅上堂點滴。

好高興我地嘅1對1教學理念得到家長嘅認同和支持:

👉🏻首先父母唔需要擔心因一班有幾位小朋友一齊學,程度唔一樣而跟不上進度

👉🏻第二,對於我地呢啲自我感覺有危機的家長,好驚小朋友第一次落水會驚/喊/浸親教練睇唔到(仲驚過個小朋友🤣)

👉🏻第三,怕1:3/4的教練會無暇分身照顧每一位學員,所以小朋友學極都唔識但浪浪泳會的1:1 及 課程內保證學識的計劃真係貼心到一個點😍😍🤤完全可以解決晒家長們的顧慮

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
Please reload

Search By Tags
Please reload

Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square