October 25, 2018

4位小朋友被挑選為浪浪泳會【第二屆免費學游水】的學員, 將會由浪浪泳會培訓的教練教授,以獨特的教學系統學習自由式💪🏻💪🏻💪🏻,直至可以自行游到25米🏊‍♂🏊‍♀🏊‍♀。

October 12, 2018

現正招募4位游泳學員 ,免費學習自由式*。以真實學員個案製作一套游泳教材供教練培訓之用。學員將在專業教練有系統的教導下,以最短時間掌握自由式的游泳技巧!

June 20, 2018


許多家長、甚至同行都曾經好奇
為何浪浪泳會堅持 #一對一教學
超過20年教學經驗既Jacky Sir其實堅信;
#1對1 先係對✅教練✅家長✅學生
最好既教學模式👍🏻
🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻
對於年輕教練,
1對1比例令教練更易控制學生、
以及熟習教學技巧,更快培養經驗
對於家長而言,
1對1亦更能確保小朋友安全,
小朋友亦可全面得到教練的照顧,
有更大的安全感、容易對游水培養信心👍🏻
🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 �...

June 20, 2018

優惠時段,成功報名,即減高達$600,名額4位

活動條件/細則
- 7月3日起上堂,下午1:00-2:00,每星期兩堂(逢星期一、四 或 二、五)
- 4個名額分別在美孚和觀塘各兩個
- 成功報上1對1自由式保證課程
- 須試堂評估小朋友的性格和學習態度
- 額滿當日我們會於Facebook宣佈,並個別聯絡已約試堂家庭

參加者只要於6月20日23:59前...
------------------------------------------------
1. Like專頁及此post(https://www.facebook.com...

May 9, 2018

完全體會到「浪浪泳會」嘅一對一教學係比坊間1:3-4既小組泳班教學優勝好多...

April 23, 2018

喺上年暑假已經有考慮比小米學游水,不過當時只有3歲半,又擔心佢游游下唔舒服時未識表達出黎,所以計劃4歲後就學游水...

Please reload

Featured Posts

【第二屆免費學游水】— 獲選名單公佈

October 25, 2018

1/5
Please reload

Recent Posts

January 19, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Google+ - Grey Circle