May 14, 2018

浪浪泳會留意到不少家長都希望自己的小朋友可以在9月小學開學前學識游水,不過又擔心參加了的泳班是暑期踢水班...

May 9, 2018

完全體會到「浪浪泳會」嘅一對一教學係比坊間1:3-4既小組泳班教學優勝好多...

Please reload

Featured Posts

【第二屆免費學游水】— 獲選名單公佈

October 25, 2018

1/5
Please reload

Recent Posts

January 19, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Google+ - Grey Circle