October 25, 2018

4位小朋友被挑選為浪浪泳會【第二屆免費學游水】的學員, 將會由浪浪泳會培訓的教練教授,以獨特的教學系統學習自由式💪🏻💪🏻💪🏻,直至可以自行游到25米🏊‍♂🏊‍♀🏊‍♀。

October 12, 2018

現正招募4位游泳學員 ,免費學習自由式*。以真實學員個案製作一套游泳教材供教練培訓之用。學員將在專業教練有系統的教導下,以最短時間掌握自由式的游泳技巧!

June 20, 2018


許多家長、甚至同行都曾經好奇
為何浪浪泳會堅持 #一對一教學
超過20年教學經驗既Jacky Sir其實堅信;
#1對1 先係對✅教練✅家長✅學生
最好既教學模式👍🏻
🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻
對於年輕教練,
1對1比例令教練更易控制學生、
以及熟習教學技巧,更快培養經驗
對於家長而言,
1對1亦更能確保小朋友安全,
小朋友亦可全面得到教練的照顧,
有更大的安全感、容易對游水培養信心👍🏻
🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 �...

June 20, 2018

優惠時段,成功報名,即減高達$600,名額4位

活動條件/細則
- 7月3日起上堂,下午1:00-2:00,每星期兩堂(逢星期一、四 或 二、五)
- 4個名額分別在美孚和觀塘各兩個
- 成功報上1對1自由式保證課程
- 須試堂評估小朋友的性格和學習態度
- 額滿當日我們會於Facebook宣佈,並個別聯絡已約試堂家庭

參加者只要於6月20日23:59前...
------------------------------------------------
1. Like專頁及此post(https://www.facebook.com...

June 20, 2018

小朋友用游泳背包學游水, 會唔會令小朋友依賴, 變相要使用較長時間、先學得識游水?😢

其實,小朋友學習任何事都有過程, 要經過一段時間,才會建立到信心 學游泳亦然

🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻

教學經驗超過20年的Jacky表示, 游泳背包有助小朋友在初學階段, 容易掌握雙腳在水面打水的感覺。 有些小朋友比較「骨重」, 如果使用背包綁腰, 則可以令雙腳更容易打水, 當掌握技巧後,便可脫掉游泳背包

🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊🏻 🏊...

June 8, 2018

仲有兩星期就到端午節喇! 浪浪泳會想趁6月18日呢個假期邀請15位媽媽或爸爸帶埋你地好怕水嘅小朋友,一齊去游泳池玩玩水

May 14, 2018

浪浪泳會留意到不少家長都希望自己的小朋友可以在9月小學開學前學識游水,不過又擔心參加了的泳班是暑期踢水班...

May 9, 2018

完全體會到「浪浪泳會」嘅一對一教學係比坊間1:3-4既小組泳班教學優勝好多...

April 23, 2018

喺上年暑假已經有考慮比小米學游水,不過當時只有3歲半,又擔心佢游游下唔舒服時未識表達出黎,所以計劃4歲後就學游水...

January 19, 2018

6-10歲學員15堂包學識,否則免費上課,直至學會*
*註:名額30個 先到先得 (頭15堂$3000, 如15堂後未學識,其後全免,直至學識為止,只限 [一對三: HKD$200] 課程)

Please reload

Featured Posts

【第二屆免費學游水】— 獲選名單公佈

October 25, 2018

1/5
Please reload

Recent Posts

January 19, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Social  Icon
  • Google+ - Grey Circle